Μπορείτε να φανταστείτε το αυτοκίνητό σας χωρίς κλιματισμό; Φυσικά όχι. 
Στο συνεργείο μας οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τον έλεγχο ολοκλήρου του συστήματος, φίλτρα αέρος, συσπιεστή, συμπυκνωτή, σωληνώσεις, στεγανότητα του κυκλώματος και όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα, αντιμετωπίζεται με την παραδοσιακή φροντίδα του συνεργείου μας.
Πολύ συχνά η δυσλυτουργία του κλιματισμού οφείλεται σε απώλεια του αερίου συμπιέσης και μπορούμε να το λύσουμε εύκολα με το γέμισμα του αερίου (φρέον) .