Η διεύθυνση μας

1 ΧΛΜ Π.Ε.Ο Λάρισας Θεσσαλονίκης
Λάρισα 41335
Telephone: 2410289243
E-mail: info@ntaoutis.gr